Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Minne skytterlag er mottaker av Grasrotanelen fra Norsk tipping! Dette er et kjærkomment tilskudd til skytterlaget, og vil komme alle medlemmer til gode. For å gi din grasrotandel til Minne skytterlag, se Norsk Tipping sine nettsider (www.norsk-tipping.no)Oppstart skyting 2021 er 8. mai

Årsmøte 2020 avholdes digitalt 13.04.2021

Grasrotandelen fra Norsk Tipping