Årsmøte 2020
Årsmøte Minne Skytterlag
Årsmøte 2020 avholdes tirsdag 13. april 2021 kl. 19.00.
Møte avholdes digitalt, og informasjon sendes ut til medlemmer på epost i forkant. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 6. april.

StyretOppstart skyting 2021 er 8. mai

Årsmøte 2020 avholdes digitalt 13.04.2021

Grasrotandelen fra Norsk Tipping